Documents

Si no us resulta possible resoldre els assumptes administratius presencialment a Secretaria, aquí us deixam els documents més habituals perquè els pogueu descarregar i enviar degudament emplenats per correu electrònic a emeaajsantlluis@gmail.com 

Fulla d'inscripció

- Sol·licitud de baixa: s'ha de presentar, com a mínim, el dia abans de la primera classe lectiva del mes en el qual es vol donar de baixa. En cas de no respectar el termini, la baixa no serà efectiva fins al mes següent de l'indicat.- Si necessites practicar i a casa teva no és possible, pots sol·licitar gratuïtament una aula d'estudi (segons disponibilitat d'ocupació). Pots descarregar el document aquí.

- Has començat a estudiar un instrument però no en tens un de propi? Pots demanar que l'escola te'n deixi un, emplena el document de sol·licitud.

- Reglament d'organització i funcionament del centre.

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa de les activitats. Consulta els preus, descomptes, com donar-se de baixa...