Descripció activitats

Departament d'Arts plàstiques

Grup Infantil 1 - 2 - 3: Aprenem tècniques de dibuix i teoria del color. Experimentem amb totes les tècniques pictòriques, clàssiques i modernes, alhora que adquirim autonomia per desenvolupar projectes propis.

Grup Juvenil: Utilitzem l'esbós per encaixar i proporcionar. Donem volum i profunditat mitjançant el color i el dibuix, treballant la creativitat i respectant el gust personal de l'alumnat.

Grup Adults: Podem treballar qualsevol tècnica que l'alumne desitgi aprendre. A més de la classe amb la professora, hi ha un dia a la setmana en què els alumnes poden passar la tarda pintant a l'aula a mode de taller.

Departament d'Expressió corporal

Dansa en Família: Classe lúdica, tendra i divertida que desenvolupa la connexió i l'empatia entre el peque i els seus pares.

Predansa 1 - 2: Comencem a crear una rutina mitjançant petits circuits, exercicis curts i coreografies, treballant l'espai, l'energia i les velocitats.

Iniciació a la Dansa 1 - 2: Punt de trobada entre la dansa i la música. Combinació d'estils contraposats, clàssic i modern, a la recerca d'una tècnica més depurada, major flexibilitat i suavitat.

Dansa Contemporània 1 - 2 i Adults: La proposta d'aquesta classe és arribar a conèixer, explorar i acceptar la pròpia organicitat del cos. Per a això utilitzem principalment els mètodes del "Flying Low" i el "Release".

Departament de Música

Llenguatge musical

Música i Moviment 1 - 2: A través de la música els fillets i filletes adquireixen major consciència de si mateixos, de l'entorn i dels altres i aprenen una forma valuosa de canalitzar i transformar les seves emocions. Amb la música poden desenvolupar de manera única la seva imaginació i la inabastable creativitat.

Iniciació musical 1 - 2: La música és un art auditiu i interpretatiu i, per tant, l'aprenem des de l'oïda i la captació intuïtiva de la lògica interna que cohesiona el llenguatge de la música.

Llenguatge Musical 1 - 2 - 3 - 4: Aprenem el "llenguatge universal", tant cantat com llegit i escrit, a partir de l'experiència, del joc i la cançó.

Llenguatge Musical Adults: Mai és tard per aprendre música. A partir dels interessos comuns de l'alumnat, treballem diferents aspectes musicals que ens ajuden a les classes d'instrument.

Cant Coral: Posem en pràctica els fonaments de la tècnica vocal, gaudint de la veu dels companys, intentant que totes les veus es fonguin en una sola.

Harmonia i Informàtica Musical: Mitjançant la informàtica musical amb el programa Sibelius aprenem a harmonitzar, instrumentar, orquestrar i composar.

Instruments

Classes individuals: Conjugant tècnica i musicalitat, aprenem a explorar l'instrument que hem escollit.

Classes col.lectives: Complement de la classe individual d'instrument. Es treballen diferents aspectes tècnics i musicals específics de cada instrument compartint el procés amb els companys.

Conjunts de cambra: Classes amb petits grups instrumentals en què es treballa la tècnica de tocar en un conjunt de cambra mitjançant un repertori d'estils diversos.

Conjunt instrumental: Petita orquestra de com a mínim 15 instrumentistes amb l'objectiu de començar a explorar el repertori orquestral.

Combo: Conjunt de 4 o 5 instrumentistes de música moderna que aprenen a aplicar el xifrat i la improvisació, l'escolta i la pràctica instrumental a partir del repertori de la música moderna.